15 డిసెం, 2012

బాపూ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు..సిత్రాల బాపూ..
సినీమాల బాపూ..
నవ్వుల బాపూ..
తెలుగును వెలిగించిన
'రమణీ'య బాపూ..

గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు..:))

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

స్పందించి మీరు చెప్పే ఒక్క ముక్క..నా ఇంకో టపాకు ప్రేరణ..
పొగిడినా సరే..సద్విమర్శించినా సరే..:))