??????

30 ఆగ, 2013

నా బ్లాగు పుట్టిన రోజు..


                                           

ఈ రోజు నా బ్లాగు పుట్టిన రోజు..
సరిగ్గా సంవత్సరం క్రితం నా రాతలు మొదలు పెట్టాను..
అప్పటివరకు వార్తాపత్రికలలో తప్ప అంతర్జాలంలో తెలుగు చుడలేదు.
పూల కోసం,మొక్కల కోసం గూగుల్ శోధనా యంత్రన్ని అడిగితే బ్లాగ్ల నందన వనాన్ని పరిచయం చేసింది..
కోతికి కొబ్బరికాయ దొరినట్లయ్యింది..
ఇక మొదలు ఎదో ఒకటి రాసేయడం..కామెంట్ల కోసం ఎదురు చూడటం..ఇదే వరస.:)
కానీ
ఎన్నెన్నో ఊసులు,అనుభూతులు ఇక్కడ పంచుకోవడం ద్వారా నిజంగా నాకు నేనే కొత్తగా కనబడ్డాను..:)
నా టపాలు ప్రొత్సహించీ..వ్యాఖ్యనించినా ప్రతి ఒక్కరికీ
ధన్యవాదాలతో
మీ
ధాత్రి..

28 ఆగ, 2013

ఆలోకయే శ్రీ బాల క్రిష్ణం...

ఆలోకయే శ్రీ బాల క్రిష్ణం..ఆలోకయే సఖీ 
 ఆలోకయే శ్రీ బాల క్రిష్ణం..


సఖీ ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం
సఖీ ఆనంద సుందర తాండవ కృష్ణం

గోవత్స బృంద పాలక కృష్ణం  
కృత గోపికా చాల ఖేలన కృష్ణమ్

నంద సునందాది వందిత కృష్ణం
నంద సునందాది వందిత కృష్ణం
శ్రీ నారాయణ తీర్థ వరద కృష్ణమ్

మిత్రులందరికీ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..6 ఆగ, 2013

శతదళ శోభల 'బ్రహ్మ కమలం'

ఎన్నళ్ళనించో ఎదురుచూస్తున్న అద్భుతం నిన్న నా చిన్ని తోటలో జరిగింది.
క్రిందటి వర్షాకాలం బ్రహ్మ కమలం గురించి విని, చదివి ఎప్పుడెప్పుడు మొక్క తెచ్చుకుందామా అనుకుంటుండగా ఒక నర్సరీలో మొక్క దొరికింది..
మూడు సంవత్సరాలకు కానీ పూయదు అని చెప్పారు నర్సరీ వాళ్ళు.
మొన్న జూన్లో ఆశ్చర్యంగా ఆరు మొగ్గలు తొడిగాయి.  
నేను ఆనందపడేలోపు ఆ మొగ్గలు ఒక్కొక్కటీ రాలిపోతూ వచ్చాయి..ఒక్క మొగ్గ మాత్రం పెద్దది అవుతూ వచ్చింది.  
ఇది కూడా ఎక్కడ రాలిపోతుందో అని దానిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చాను.
మొగ్గ నిన్న ఉదయానికి బాగా పెద్దది అయ్యింది..పూయడానికి ఇంకా వారం పడుతుందేమోలే అనుకున్నాను.
కానీ నిన్న నేను ఆఫీసునించి ఇంటికి వచ్చేసరికి
ఆశ్చర్యం..ఒక అద్భుత పరిమళం..
చుస్తే విచ్చుకున్న బ్రహ్మ కమలం
ఇక ఆనందానికి అవధులు లేవు..
ఆ పరిమళం ,ఆ రేకుల సౌకుమార్యం నిజంగా అద్భుతం..
కొండవీటి సత్యవతి గారు 'మా గోదావరీ' బ్లాగులో దీనిని వెన్నెల పుష్పం అంటే అతిసయోక్తి కాదనిపించింది..