16 మే, 2013

శ్రీకారం(నా పాటకు)..


సంగీతంలో ఓనమాలు మాత్రమే తెలిసినదానను..
తప్పులుంటే తప్పక చెప్పండే...
:)

3 వ్యాఖ్యలు:

స్పందించి మీరు చెప్పే ఒక్క ముక్క..నా ఇంకో టపాకు ప్రేరణ..
పొగిడినా సరే..సద్విమర్శించినా సరే..:))